Programma 1: Wonen en leven

Programma 1: Wonen en leven

Hilversum is een fijne stad om in te wonen en te leven. Dit programma gaat over wat er nu en in de toekomst nodig is om dat zo te houden en te verbeteren. We willen aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor nieuwe Hilversummers, instellingen en ondernemers, die kunnen bijdragen aan zorgzaamheid, economische dynamiek en levendigheid. Die aantrekkelijke stad vatten we in drie woorden samen: mooi, levendig en groen.

Mooie stad

 In Hilversum staan kwalitatief goede woningen in alle segmenten en draagt de openbare ruimte bij aan het woonplezier en levendigheid in sterke buurten. Op de vele architectonische parels zijn we trots. Ze zien er goed uit en zijn ook in deze tijd volop in gebruik.

Levendige stad 

In Hilversum ontmoeten mensen elkaar vaak en gemakkelijk. Je kunt er op een prettige manier bewegen, sporten en recreëren. In de buurten zijn goede voorzieningen. Het culturele aanbod en evenementen hebben aantrekkingskracht, ook voor mensen buiten de stad.

Groene stad

 Hilversum is een duurzame stad, waarin we steeds bewuster omgaan met energie, afval, natuur en bodem. Er wordt steeds meer groen in de stad aangelegd.


Middelen begrotingsjaar