Programma 2: Zorg

Programma 2: Zorg

Goede en betaalbare zorg en ondersteuning en hoogwaardig onderwijs is voor iedereen belangrijk. Ook in Hilversum. Binnen dit programma werken we hier aan via de vier thema’s: zorg, welzijn, volksgezondheid en onderwijs en jeugdzaken.

Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Het Sociaal plein vormt hierbij de spil tussen de verschillende vormen van ondersteuning c.q. dienstverlening. Het adequaat doorverwijzen en toewijzen naar voorzieningen waarbij kwaliteit en kosten gelijktijdig worden afgewogen is de kern.

Welzijn

Voorkomen van zorg is altijd beter dan genezen. Daarom verschuift langzaam de balans van zorg naar welzijn. Daarbij biedt het bevorderen van het welzijnsniveau ook op andere vlakken voordelen voor inwoners en gemeente. In het programma Buurten zetten we in op de kwaliteiten die bewoners belangrijk vinden. Deze liggen op het fysiek vlak en op het sociale vlak, namelijk op het samen leven in de buurt.

Volksgezondheid

Wij hebben als gemeente een taak inwoners te stimuleren gezond te leven en te wijzen op mogelijke risico’s van ‘ongezond’ gedrag.

Onderwijs en Jeugdzaken

De rol van de gemeente is tweeledig. Enerzijds hebben we een fysieke verantwoordelijkheid: namelijk het realiseren van goede onderwijsgebouwen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Anderzijds hebben we als gemeente een sociale verantwoordelijkheid: namelijk samen met de onderwijssamenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in het Passend Onderwijs.

 


Middelen begrotingsjaar