Programma 5: Financiën en grondexploitaties

Programma 5: Financiën en grondexploitaties

Hilversum wil een betrouwbare, solide gemeente zijn. Dat vraagt om een zakelijke instelling die zichtbaar wordt, doordat wij ons beleid afmaken en onze investeringen laten renderen. Dit versterkt het draagvlak bij onze partners om mee te investeren. Ook is een stevige financiële basis noodzakelijk. Hierover gaat dit programma, dat is onderverdeeld in de thema’s: Financiële huishouding, Lokale belastingen en Grondexploitaties en vastgoed.


Middelen begrotingsjaar