Sterprogramma's

Sterprogramma's

Ook in 2016 werkt de gemeente met focus en voorrang, en met partners in de stad aan vijf politieke prioriteiten: de Sterprogramma’s Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten. Dat gebeurt onder de vlag van #Verdermethilversum. Een kenmerk van een sterprogramma is dat het bestaat uit verschillende prestaties uit verschillende begrotingsprogramma’s. Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk hoe de sterprogramma’s en de begrotingsprogramma’s zich tot elkaar verhouden.

In de Kadernota 2015 werd aangegeven welke gerichte impulsen vanuit de sterprogramma’s in 2016 zijn voorzien. In dit hoofdstuk staat per sterprogramma hoe deze impulsen te herleiden zijn naar prestaties en budgetten in de reguliere begrotingsprogramma’s. De financiële relatie is samengevat in de volgende tabellen.

Het komt voor dat een prestatie bijdraagt aan meerdere sterprogramma’s. Denk aan een groenimpuls die voor zowel het sterprogramma Wonen als het sterprogramma Centrum relevant is. Om dubbeling te voorkomen, is elke prestatie één keer opgenomen en wordt door middel van symbolen aangegeven op welke ster- programma’s een prestatie betrekking heeft.